Please update your Flash Player to view content.

Handlowiec

Handel - proces gospodarczy polegający na sprzedaży, to znaczy na wymianie dóbr i usług na pieniądze, realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.Do podstawowych funkcji handlu zalicza się:

  • uzgadnianie struktury rodzajowej towarów,
  • kierowanie ruchem towarów w czasie - związane jest to z występowaniem rozbieżności między produkcją a konsumpcją,
  • kierowanie ruchem towarów w przestrzeni - miejsca produkcji określonych dóbr nie pokrywają się z miejscami popytu, spożycia lub zużycia,
  • kształtowanie struktury asortymentowej towarów - poszczególne dobra w czasie przechodzenia ze sfery produkcji do sfery konsumpcji są grupowane według rodzaju zaspokajanych potrzeb.( źródło: Wikipedia)

Technik handlowiec - Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający bardzo rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności na wielu polach.
Nasi specjaliści nauczą Cię rozpoznawać potrzeby rynku, profesjonalnie przygotowywać dokumentację handlową, prowadzić rozliczenia i skutecznie negocjować z kontrahentami.
Wprowadzimy Cię w arkana rachunkowości oraz prawa cywilnego i handlowego.


W Szkołach ATENA dowiesz się także, czym charakteryzują się: skuteczna reklama i efektywny marketing. Nauczymy Cię również, jak wykorzystywać te instrumenty w codziennej pracy.

Perspektywy zatrudnienia:
Jako technik handlowiec masz niemal nieograniczone możliwości zatrudnienia. Pracę znajdziesz jako przedstawiciel handlowy, merchandiser, sales manager - to zawody obecnie bardzo poszukiwane na rynku pracy.
Kształcenie w zawodzie technik handlowiec ma na celu przygotowanie do:

  • wykształcenia w przyszłym absolwencie orientacji marketingowej, umiejętności posługiwania się narzędziami marketingowymi
  • korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi
  • posługiwania się nowoczesną rachunkowością, zasadami prawa
  • współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi