Please update your Flash Player to view content.

Rekrutacja informacje

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po gimnazjum (3 - letnie)

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły
 • Kwestionariusz osobowy
 • 3 zdjęcia


Liceum Ogólnokształcące po zasadniczej szkole zawodowej ( 2 - letnie)

 • Oryginał świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły
 • Kwestionariusz osobowy
 • 3 zdjęcia


Policealna Szkoła Zawodowa

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły
 • Kwestionariusz osobowy
 • 3 zdjęcia
 • Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie


Uwaga:
Druk podania o przyjęcie do szkoły oraz kwestionariusz osobowy dostępne również w sekretariacie szkoły.