Please update your Flash Player to view content.

Trwają zapisy na kurs wychowawcy kolonii i obozów

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie przygotowawczym dl
a kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 
Jeżeli lubicie pracę z dziećmi i młodzieżą, a siedzenie za biurkiem nie sprawia Wam przyjemności, to ten kurs jest właśnie dla Was!
 
Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży organizowany jest przez AkSA Studium Policealne w Olsztynie i skierowany jest do wszystkich osób (pełnoletnich, posiadających wykształcenie średnie), które chcą uzyskać uprawnienia do pełnienia roli wychowawcy na różnych formach wypoczynku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Celem kursu (potocznie: kurs wychowawcy kolonijnego) jest między innymi wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące pełnienia roli wychowawcy, zapoznanie z przepisami prawa czy też przygotowanie do sporządzania planu pracy wychowawczo-opiekuńczej.

Adresaci:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wychowawcą w trakcie wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być osoba, która:

1. Ukończyła 18 lat
2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
3. Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku
4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego

Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
4. Ruch i rekreacja
5. Turystyka i krajoznawstwo
6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
7. Zajęcia praktyczno-techniczne
8. Prace społecznie użyteczne
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 
Cena : 335 zł  285 zł
 
Najbliższy termin : 21 - 25 czerwiec 2017 r
 
 
UWAGA !

Przyjdź z kolegą /koleżanką i otrzymajcie dodatkowo po 20 zł zniżki

Grupy zorganizowane – zapytaj o ofertę

Nie zapewniamy noclegów ani wyżywienia
 
 
O szczegóły pytaj w sekretariacie .