Please update your Flash Player to view content.

Kurs Doradca zawodowy - nowoczesne metody pracy doradcy zawodowego

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostały zniesione licencje doradców zawodowych!

 

         Jeśli zamierzasz:

  • pełnić funkcję doradcy zawodowego w projektach unijnych,
  • prowadzić konsultacje indywidualne w zakresie wyboru nowego zawodu dla młodzieży i dorosłych,
  • prowadzić warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego,
  • założyć agencję zatrudnienia,
  • rozszerzyć zakres prowadzonych usług o doradztwo zawodowe tworzyć Indywidualne Plany Działania (IPD).

...zapraszamy na kurs na doradcę zawodowego! ­

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie wydawane wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Organizacja zajęć:

Kurs doradcy zawodowego trwa 60h dydaktycznych (45 min.) i proponowany jest w trybie: weekendowym - zajęcia odbywają się w piątki od godz 15:30 do 19 :30 oraz soboty i niedziele w godz 8:30 do 16:30 naprzemiennie. Zjazdy odbywają się co tydzień. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje: dyplom (na dyplomie wyszczególniony jest dokładnie zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin), zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012r., suplement do zaświadczenia.

 Najbliższe terminy i miasta:

Warszawa - 13-14-15 marzec ; 20-21-22 marzec

Olsztyn - 13-14-15 marzec ; 20-21-22 marzec 

Gdańsk - 20-21-22 marzec ; 27-28-29 marzec 

Koszt: 

1 450 zł (cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci drukowanych skryptów lub innej, w zależności od ustaleń, oraz przerwę kawową).