Please update your Flash Player to view content.

OBOWIĄZKOWA AKTUALIZACJA LEGITYMACJI SZKOLNYCH!

 

Legitymacja szkolna bez PESEL-u

jest nieważna!

 


Wszyscy słuchacze proszeni są o pilne stawienie się
w sekretariacie szkoły celem zaktualizowania legitymacji szkolnych-
zgodnie z nowymi przepisami musi być na nich wpisany nr PESEL.