Please update your Flash Player to view content.

Płatne poprawki matur- sprawdź, kogo dotyczą.

   Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

-  przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny

-  przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

Podstawa prawna: § 44zzq. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 357).

W związku z powyższym wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2016 r.

Wysokość opłaty za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Należy ją wnieść na konto Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Łomży w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2016 r.

Uwaga!

Numer konta, na które należy wnieść opłatę, zostanie podany na naszej stronie internetowej w dniu 1 stycznia 2016 r.

Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów wraz z dowodem jej uiszczenia należy złożyć do dyrektora OKE w Łomży w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego 2016 r.

Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

JAK SPRAWDZIĆ, CZY ZA EGZAMIN TRZEBA ZAPŁACIĆ?

Absolwent może sprawdzić swoją historię przystępowania do egzaminu maturalnego

z poszczególnych przedmiotów:

a) w swojej szkole macierzystej

LUB

b) w OKE w Łomży, wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Uwaga!

e-mail należy podpisać, a w jego treści podać: imię i nazwisko, nr PESEL, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystąpił do matury.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY:

Absolwent może zwrócić się do dyrektora OKE w Łomży z Wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów z powodu niskiego dochodu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (szczegółowa informacja znajduje się we wniosku).

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy złożyć do OKE w Łomży nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

Źródło: http://www.oke.lomza.pl