Please update your Flash Player to view content.

Obalamy mity - zaoczna szkoła jest the best!

Przyjęło się mówić, iż zaoczny tryb nauki jest dla tych, co nie dostali się do szkoły dziennej, czyli w domyśle tych słabszych, z gorszymi ocenami czy bez aspiracji. W społeczeństwie pokutuje myślenie, że studia zaoczne są jakby studiami drugiej kategorii. A jak pokazuje życie, to właśnie studenci kształcący się w trybie zaocznym dzięki jednoczesnemu podejmowaniu pracy zarobkowej są w lepszej sytuacji na rynku pracy.

Może zatem pora obalić mity na temat szkoły zaocznej?

Przede wszystkim kształcenie zaoczne realizuje tę samą podstawę programową, co szkoły dzienne. Co w praktyce oznacza, że w naszym liceum odbywają się zajęcia z identycznych przedmiotów jak w szkole dziennej- język polski, obcy, matematyka czy WOS.

Dzięki posiadanym uprawnieniom szkoły publicznej, po ukończeniu szkoły otrzymujecie świadectwo ukończenia szkoły tożsame z uzyskaniem wykształcenia średniego i możliwość podejścia do egzaminu maturalnego. Zdajecie go na tych samych zasadach i w tych samych terminach, co absolwenci szkół dziennych. Dzięki temu możecie śmiało brać udział w rekrutacjach na uczelnie wyższe.

Co więcej, możecie liczyć na bardziej indywidualne podejście nauczycieli, bowiem grupy na zajęciach są zdecydowanie mniejsze niż w szkole dziennej. Ominą Was także klasówki i prace domowe, jedynie będziecie musieli złożyć prace kontrolne i podejść do egzaminów semestralnych.

A między zjazdami nic nie stoi na przeszkodzie, aby poświęcić czas na rozwój zawodowy, pracę zarobkową i zdobywanie niezbędnego doświadczenia. I w tak łatwy i bezbolesny sposób możecie utrzeć nosa tym wszystkim, którzy patrzą z dezaprobatą na szkoły zaoczne.