Please update your Flash Player to view content.

NOWY NABÓR! Technik turystyki wiejskiej

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE.

Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

Nauczymy Cię:

-planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.

-prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego oraz dokonywanie analizy i planowanie strategii rozwoju ekonomiczno-gospodarczego.

Umożliwi ci to podjęcie pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, podjęcia pracy w prywatnych domach letniskowych.

Po ukończeniu szkoły możesz:

- kontynuować naukę na studiach wyższych w szczególności rolniczych, przyrodniczych i agroturystycznych,

- prowadzić działalność gospodarczą, gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa agroturystycznego,

- podjąć pracę w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach.