Please update your Flash Player to view content.

Opiekun osób starszych NOWOŚĆ*

                     OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Popularność zawodu opiekuna nad osobą starszą staje się coraz bardziej dostrzegalna. Starzejące się europejskie społeczeństwo żyje o wiele dłużej niż ich poprzednie pokolenia.

Jednak pociąga to za sobą potrzebę stałej opieki nad niektórymi osobami w podeszłym wieku. W krajach rozwiniętych, gdzie kapitał gospodarczy jest na wysokim poziomie, osoby wymagające szczególnej opieki, taką pomoc mogą otrzymać od pracowników zza granicy, których przyciąga potrzeba zarobku.

Niezależnie od tego czy pomoc seniorom potrzebna jest w krajach bogatych takich jak Niemcy, Szwajcaria lub Austria czy w krajach biedniejszych, praca opiekuna wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym i potrzebą posiadania energii po to by pomagać w codziennym życiu swojemu podopiecznemu.

Szansa wysokiego zarobku jako główna motywacja sama w sobie może okazać się nie wystarczająca. Pracę tą mimo wszystko podejmują ludzie z różnych kategorii wiekowych, zarówno osoby młode, jak i po pięćdziesiątym roku życia.

Opiekun osób starszych oraz asystent osób niepełnosprawnych to zawody, które dopiero od niedawna stały się popularne na Polskim rynku pracy.

Wcześniej takie prace przypisywało się pielęgniarce.

Opieka nad jedną starszą osobą wymaga jednak zupełnie innego zaangażowania niż praca w szpitalu. Usługi opiekuna są coraz częściej wykorzystywane przez majętne rodziny, które nie chcą oddawać swoich krewnych do domów starców, a jednocześnie nie dysponują taką ilością czasu jaką musieli by poświęcić by zajmować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Predyspozycje i cechy charakteru jakie są wymagane do opieki nad starszą osobą to: cierpliwość, opanowanie oraz świadomość tego, że zajmuje się niepełnosprawną osobą. Osoby starsze, w tym niepełnosprawne, potrzebują stałej opieki niczym lekarstwa.

Czas trwania nauki: 2 lata
Tryb nauki: weekendowy, wieczorowy
 

Program nauczania:

Kształcenie ogólne:

 1. Wychowanie fizyczne

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Organizacja opieki nad osobą starszą

 2. Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

 3. Metodyka pracy opiekuńczej

 4. Język migowy

 5. Język obcy w pomocy społecznej

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Umiejętności opiekuńcze

 2. Aktywizacja społeczna

 3. Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:

Opiekun osoby starszej

PROGRAM PLUS – SZKOLENIE DODATKOWE:

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby starszej SPO.02Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • domy dziennego pobytu;

 • domy pomocy społecznej;

 • domy spokojnej starości;

 • sanatoria.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja-dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)

 • 3 zdjęcia

 • dokument tożsamości do wglądu