Materiały dydaktyczne SP Semestr Zimowy 2021/2022

Materiały dydaktyczne Studium Policealnego AKSA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11.03.2020 r. dot. nauczania zdalnego w szkołach i plackach oświatowych, w tym miejscu udostępniamy materiały dydaktyczne do zdalnego nauczania. Materiały będą dodawane na bieżąco. Testy oraz karty pracy będą podstawą zaliczenia frekwencji.
 
 
 
Przedmiot I  semestr
ADMINISTRACJI
IV  semestr
ADMINISTRACJI
Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej    
Podstawy prawa administracyjnego  
 
Podstawy prawa pracy
 
 
 
 
 
Wykonywanie pracy biurowej  
 
Postępowanie w administracji
 
 
 
 
Język obcy zawodowy
 
 
     
     
 
Przedmiot I semestr
BHP
II semestr
BHP
III semestr
BHP
Podstawy prawa pracy  
 
 
 
Techniczne bezpieczeństwo pracy  
 
 
 
 
 
 
Ergonomia w procesie pracy
 
 
 
 
Zagrożenia w środowisku pracy
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracownia komunikacji interpersonalnej  
 
 
 
Ocena ryzyka zawodowego
 
 
 
 
 
 
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych  
 
 
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa higieny pracy
 
 
 
 
 
 
 
Przedmiot III semestr
TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Podstawy produkcji rolniczej
 
Ekonomika i organizacja agroturystyki  
Działalność turystyczna na obszarach wiejskich

 
Usługi żywieniowe,noclegowe i dodatkowe w gospodarstwie agroturystycznym

 
Produkcja rolnicza
 
Obsługa turystów, klientów biznesowych i prywatnych
 
Działalność agroturystyczna