Materiały dydaktyczne SP semestr 2022/2023

Materiały dydaktyczne Szkoły Policealnej AKSA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji dot. nauczania zdalnego w szkołach i plackach oświatowych, w tym miejscu udostępniamy materiały dydaktyczne do hybrydowego nauczania. Materiały będą dodawane na bieżąco. Testy oraz karty pracy będą podstawą zaliczenia frekwencji.
 
 
Przedmiot
IV semestr
ADMINISTRACJI 
Język obcy w administracji  
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Organizacja pracy biurowej  
Podstawy prawa administracyjnego
 
 
Podstawy prawa pracy
 
plik1
Pracownia  pracy biurowej
 
Postępowanie w administracji plik1
 
Przedmiot I semestr
BHP
II semestr
BHP
III semestr
BHP
Podstawy prawa pracy      
Techniczne bezpieczeństwo pracy
 
 
 
Ergonomia w procesie pracy
 
 
 
 
Zagrożenia w środowisku pracy
 
 
 
 
Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy      
Pracownia komunikacji interpersonalnej      
Ocena ryzyka zawodowego
 
 
 
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych   plik1 plik1
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 
 
 
plik1