Materiały dydaktyczne SP Semestr Letni 2021/2022

Materiały dydaktyczne Szkoły Policealnej AKSA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji dot. nauczania zdalnego w szkołach i plackach oświatowych, w tym miejscu udostępniamy materiały dydaktyczne do hybrydowego nauczania. Materiały będą dodawane na bieżąco. Testy oraz karty pracy będą podstawą zaliczenia frekwencji.
 
 
Przedmiot II  semestr
ADMINISTRACJI
III  semestr
ADMINISTRACJI
IV semestr
ADMINISTRACJI 
Język obcy w administracji      
Bezpieczeństwo i higiena pracy      
Organizacja pracy biurowej plik1 plik1  
Podstawy prawa administracyjnego plik1
 
 
 
 
Podstawy prawa pracy
 
    plik1
Pracownia  pracy biurowej
 
 
 
 
 
Postępowanie w administracji
 
 
 
plik1
 
Przedmiot I semestr
BHP
II semestr
BHP
III semestr
BHP
Podstawy prawa pracy      
Techniczne bezpieczeństwo pracy
 
 
 
Ergonomia w procesie pracy
 
 
 
 
Zagrożenia w środowisku pracy
 
 
 
 
Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy      
Pracownia komunikacji interpersonalnej      
Ocena ryzyka zawodowego
 
 
 
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych   plik1 plik1
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 
 
 
plik1