Please update your Flash Player to view content.

Uzupelniajace LO

Zapraszamy do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego!

Jeżeli:
?    nie masz czasu na naukę w szkole dziennej,
?    często wyjeżdżasz za granicę lub masz pracę wyjazdową na terenie kraju,
?    po wielu latach przerwy chciałbyś rozpocząć dalszą edukację jednak, masz pewne obawy ,
?    chciałbyś uczyć się w atmosferze wolnej od napięć i stresów,
?    masz ograniczone środki finansowe,

to nasze liceum uzupełniające jest właśnie dla Ciebie, gdyż:

?    zajęcia lekcyjne odbywają się w weekendy, średnio co 2 tygodnie,
?    otrzymasz (na życzenie) wytyczne dotyczące omawianego materiału, co pozwoli na bieżące nadrabianie zaległości,
?    czekają na Ciebie otwarci, mili i sympatyczni wykładowcy, którzy na każdych zajęciach powitają Cię z uśmiechem,
?    szkoła jest całkowicie bezpłatna.
Szkoły ATENA zajmują się kształceniem ogólnym (Licea Ogólnokształcące) oraz zawodowym (Policealne Szkoły Zawodowe), a oferta jest skierowana do osób dorosłych które chcą podnieść kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowy zawód lub go zmienić.

 

Dlaczego warto zostać naszym Słuchaczem?


1.    Bezpieczeństwo:
?    zajęcia odbywają się w centrum miasta,
?    przystanki autobusowe usytuowane w niewielkiej odległości od wejścia Szkoły,
2.    Nauczanie:
?     kadra nauczycieli posiada duże doświadczenie i długi staż pracy,
?     kształcenie jest prowadzone w systemie zaocznym (piątek-sobota), przeciętnie co dwa tygodnie,
?    system zaoczny umożliwia skupienie uwagi na najważniejszych wiadomościach, ponieważ zajęcia prowadzone są z podstawowych przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, historia, WOS, biologia, geografia, fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości,
?     wysoki poziom kształcenia,
?     kształcenie jest bezpłatne, wszystkie egzaminy również są bezpłatne (brak opłat ukrytych),
?     indywidualne podejście do każdego słuchacza, zależne od jego predyspozycji,
3.    Organizacja:
?     przejrzystość organizacyjna Szkoły,
?     stały kontakt ze słuchaczami,
?     decyzje podejmowane kolegialnie, po zaczerpnięciu opinii Rady Słuchaczy,
4.    Perspektywy na przyszłość:
?    możliwość kontynuacji nauki w Policealnej Szkole Zawodowej na bardzo atrakcyjnych kierunkach ,
?    Pomoc w procesie rekrutacyjnym na wybrane uczelnie w Polsce i Unii Europejskiej poprzez program study4you,

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych umożliwia zdobycie średniego wykształcenia absolwentom zasadniczych szkół zawodowych.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Podstawą do przejścia na wyższy semestr jest złożenie prac kontrolnych oraz pozytywne zaliczenie egzaminów.